روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی
91100314
32 ساعت
64000 تومان
مدرس دوره

محبوبه آرموییان

پروفایل
مخاطبین دوره
آموزگار (101)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
فهرست مطالب
1 -مقدمه 1- طرح درس و اسناد بالادستی
2 -مقدمه 2- طرح درس نیمه ساخته
3 - عدد و شمارش
4 - دسته های ده تایی و یکی
5 - جمع و تفریق
6 - شمارش چندتا چندتا
7 - جمع و تفریق ده تایی
8 - جمع و تفریق
9 - جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
10 - جمع و تفریق دو عدد (ادامه)
11 - یادآوری شکل های هندسی
12 - روابط بین شکل ها
13 - تقارن
14 - معرّفی پول
15 - معرّفی عددهای سه رقمی
16 - عددهای سه رقمی تقریبی
17 - آمادگی برای جمع و تفریق
18 -  اندازه گیری طول
19 - اندازه گیری دقیق تر
20 - واحد سانتی متر
21 - واحد میلی متر
آزمون از محتواهای بخش اول
22 - مقایسه ی اعداد
23 -جمع و تفریق عددهای سه رقمی
24 - جمع در جدول ارزش مکانی
25 - تفریق در جدول ارزش مکانی
26 -  قسمتی از یک واحد
27 - نمایش کسرها
28 - مفهوم احتمال
29 -  احتمال و کسر
30 -  سرشماری
31 - نمودار ستونی
32 - نمودار تصویری
33 -انتخاب نمودار
34 -طرح درس نیمه ساخته
35 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی