قوانین و مقررات

قوانین عمومی دوره ها

 • دوره ها شامل یک بازه ده (10) روزه می باشد که بعد از فرآیند پرداخت دوره آغاز می گردد و طی این بازه ده (10) روز شما می توانید محتوای دوره را مشاهده و در آزمون های مستمر شرکت کنید و پس از دریافت نمره قبولی در آزمون های مستمر، در روز دهم در آزمون نهایی شرکت کنند.
 • فرصت شرکت در آزمون های مستمر دوره تا انتهای روز نهم (روز قبل از آزمون نهایی) می باشد و فراگیران می‌بایست در طول این بازه در آزمون های مستمر دوره شرکت نمایند. بدیهی است عدم شرکت در آزمون های مستمر به منزله انصراف از دوره تلقی می گردد.
 • آماده سازی و صدور گواهینامه برای فراگیر مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل کاربری می باشد.

قوانین بخش آزمون

 • سوالات آزمون ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و تک به تک نمایش داده می شود.
 • در هر آزمون مستمر فراگیران اجازه شرکت دوباره در آزمون را دارند و اگر در بار اول نمره قبولی (حداقل 12) را کسب نکردند می توانند شانس خود را برای بار دوم مجدداً امتحان کنند.
 • آزمون ها به صورت مرحله ای برگزار شده و فراگیر پس از قبولی (کسب حداقل نمره 12) در هرمرحله، اجازه شرکت در مرحله بعدی را خواهد داشت.
 • قبولی در دوره و صدور گواهینامه مستلزم کسب نمره قبولی در تمامی مراحل آزمون (اعم از مستمر و نهایی) می‌باشد.
 • فرصت شرکت در آزمون نهایی صرفا یک بار می باشد.
 • در پایان فرآیند دوره میانگین نمرات آزمون های مستمر و نمره آزمون نهایی با ضریب پنجاه درصد (50%)، نمره پایانی را تشکیل می دهد که در صورت کسب حداقل نمره دوازده (12)، گواهینامه دوره برای فراگیر صادر می شود.
 • عدم شرکت در هر مرحله آزمون، به منزله انصراف از دوره تلقی خواهد شد.
 • فراگیرانی که به دلایلی نتوانسته اند در آزمون نهایی شرکت کنند (جاماندگان آزمون)، به فاصله دو روز پس از آزمون نهایی نوبت اول (آزمون روز دهم)، یک بار دیگر (روز دوازدهم)، فرصت شرکت در آزمون نهایی را خواهند داشت. این فرصت صرفاً مخصوص آزمون نهایی بوده و در فاصله بین روز دهم تا دوازدهم و همچنین روز آزمون جبرانی آزمون های مستمر فعال نخواهد گردید.
 • به منظور روایی بیشتر آزمون ها به محض ورود فراگیر به آزمون های مستمر و آزمون نهایی، زمان آزمون محاسبه می گردد؛ لذا مستدعی است فراگیران پس از کسب آمادگی کافی برای ازمون وارد بخش آزمون شوند.
 • در کلیه فرآیند های آزمون تا برگشت به صفحه کلاس از زدن دکمه بازگشت (back) خودداری نمایید.