طرح درس نویسی کاربردی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

طرح درس نویسی کاربردی
93601415
35 ساعت
70000 تومان
مدرس دوره

محرم نقی زاده

پروفایل
مخاطبین دوره
   
ویژگی های دوره
   
برچسب ها
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی

درباره دوره

دوره ای که پیش روی شماست دوره ای است با عنوان طرح درس نویسی کاربردی (Practical lesson planning) این دوره یک دوره کاربردی برای همه معلمان مدارس می باشد.که با گذراندن این دوره می توانید مهارت طرح درس نویسی درس خود را کسب نمائید. این دوره به صورت کاملا عملیاتی و اجرائی یک طرح درس نویسی مبتنی بر واحد یادگیری و منابع مورد نیازش را در اختیار معلمان قرار می دهد.

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -آشنایی با دوره
3 -جایگاه طرح درس نویسی
4 -از یاددهی به یادگیری
5 -مقدمات کیفیت
6 -جمع بندی کیفیت
7 -اهداف کارگاه
8 -هدف نویسی
9 -جمله هدفی
10 -تم و ارزشیابی
11 -یک طرح درس بنویسیم
12 -آموزش هیبریدی
آزمون نهایی
13 -پیوست 1 - کیفیت بخشی سیستم آموزش مدرسه با سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت
14 -پیوست 1 - سرویس سنجش یادگیری
15 -پیوست 1 - سرویس آزمون هماهنگ
16 -پیوست 1 - سرویس کارپوشه
17 -پیوست 2- نمونه طرح درس مبتنی بر واحد یادگیری
18 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه چهارم
19 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه پنجم
20 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه ششم
21 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هفتم
22 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هشتم
23 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه نهم
24 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم ریاضی
25 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم تجربی
26 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم انسانی
27 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم ریاضی
28 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم تجربی
29 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم انسانی
30 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم ریاضی
31 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم تجربی
32 -پیوست 3 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم انسانی