روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
32 ساعت
64000 تومان
مدرس دوره

ژیلا ملکی

پروفایل
مخاطبین دوره
آموزگاری(101)
برچسب ها
ضمن خدمت معلمان
فهرست مطالب
1 -مقدمه 1- طرح درس و اسناد بالادستی
2 -مقدمه 2- طرح درس نیمه ساخته
3 -الگوهای عددی
4 -یادآوری عددنویسی
5 -بخش پذیری
6 -معرفی اعداد صحیح
7 -جمع و تفریق کسرها
8 -ضرب کسرها
9 -تقسیم کسرها
10 -محاسبات با کسر
11 -یادآوری
12 -یادآوری ضرب و تقسیم
13 -تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
14 -تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
آزمون از محتواهای بخش اول
15 -مرکز تقارن و تقارن مرکزی
16 -دوران
17 -محورهای مختصات
18 -تقارن و مختصات
19 -طول و سطح
20 -حجم و جرم
21 -مساحت دایره
22 -خط و زاویه
23 -کسر، نسبت و تناسب
24 -درصد
25 -کاربرد درصد در محاسبات مالی
26 -کاربرد درصد در آمار و احتمال
27 -تقریب
28 -اندازه گیری و محاسلات تقریبی
29 -طرح درس های نیمه ساخته
30 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی