روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی
91100420
30 ساعت
60000 تومان
مدرس دوره

نرگس اطروشی

پروفایل
مخاطبین دوره
آموزگار (101)
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
فهرست مطالب
1 -مقدمه 1- طرح درس و اسناد بالادستی
2 -مقدمه 2- طرح درس نیمه ساخته
3 -حلّ مسئله: الگویابی
4 -شمارش چندتا چندتا
5 -ماشین های ورودی- خروجی
6 -ساعت در بعدازظهر
7 -الگوهای متقارن
8 -حلّ مسئله: الگوسازی
9 -معرّفی عدد هزار
10 -ارزش مکانی
11 -ارزش پول
12 -عددهای تقریبی
13 -حلّ مسئله: رسم شکل
14 -کسر
15 -کاربرد کسر در اندازه گیری
16 -تساوی کسرها
17 -مقایسه ی کسرها
18 -حلّ مسئله: روش های نمادین
19 -ضرب
20 -ضرب عددهای یک رقمی
21 -خاصیت های ضرب
22 -تقسیم
آزمون از محتواهای بخش اول
23 -حلّ مسئله: زیرمسئله
24 -خط، نیم خط و پاره خط
25 -محیط
26 -اندازه ی سطح
27 -واحد اندازه گیری سطح
28 -حلّ مسئله: حلّ مسئله ی ساده تر
29 -مقایسه ی عددها
30 -جمع و تفریق
31 -جمع در جدول ارزش مکانی
32 -تفریق در جدول ارزش مکانی
33 -حلّ مسئله: حدس و آزمایش
34 -جدول داده ها
35 -احتمال
36 -نمودار دایره ای
37 -انتخاب نمودار
38 -حلّ مسئله: حذف حالت های نامطلوب
39 -ضرب در عدد 10
40 -ضرب عددهای یک رقمی در چندرقمی
41 -محاسبه ی ضرب
42 -تقسیم با باقی مانده
43 -طرح درس های نیمه ساخته
44 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی